Poseł na Sejm RP

Praca w Sejmie RP

W Sejmie IX kadencji pracuje w Komisjach: Finansów Publicznych, do Spraw Unii Europejskiej oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Przedsiębiorca

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego V i VI kadencji.

Mąż i ojciec

żona Jolanta, dzieci Patrycja i Krzysztof.