Nienazwane

W poniedziałek 14.06.21 r. Poseł Grzegorz Gaża spotykał się z Przewodniczącym Rady Gminy Pawłowice Damianem Hermanem oraz Wiceprzewodniczącym Grzegorzem Cyrulikiem.

Głównym punktem rozmowy była sprawa zamontowania fotoradaru na wysokości skrzyżowania ul. Stawowej i DK81 w Warszowicach.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego już w styczniu tego roku zwróciłem się do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z prośbą o podjęcie działań, zmierzających do realizacji słusznych postulatów mieszkańców i samorządowców – podkreśla Poseł G. Gaża.

Podczas spotkania umówiono również inne istotne tematy dotyczące Gminy Pawłowice m.in. związane z ważnymi zadaniami drogowymi.

Bardzo sobie cenię takie spotkania i dobrą współpracę z samorządowcami z naszego regionu – dodaje Poseł.