Kategorie
Aktualności

Koncert Charytatywny „Pokój z Aniołami”

W sobotę 17 grudnia 2022 roku o godz. 16.00 na pszczyńskim Rynku odbył się Koncert Charytatywny „Pokój z Aniołami”. Współorganizatorem wydarzenia był Poseł na Sejm RP Grzegorza Gaża. Koncert uświetnił występ znakomitej Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod dyrekcją asp. Daniela Grodzińskiego, która wraz z solistami zaprezentowała najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Podczas Koncertu została przeprowadzona zbiórka na rzecz Domu Kulejących Aniołów w Piasku.

Obecnie nasze Stowarzyszenie otacza wielospecjalistyczną pomocą ponad 100 osób z różnymi niepełnosprawnościami. Mamy podopiecznych w wieku od 3 do 60 lat, dla których prowadzimy dwie placówki pobytu dziennego. Obie mieszczą się w wybudowanym w 2018 roku obiekcie – Domu Kulejących Aniołów w Piasku. Inwestycja została zrealizowana dzięki determinacji rodziców, z pozyskanych przez nich środków finansowych, bez udziału funduszy publicznych. Upływ czasu pokazał, że nowy obiekt nie jest w stanie sprostać obecnym potrzebom osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Co bardzo ważne – do przyjęcia w obu placówkach jest bardzo wielu chętnych, lista wciąż rośnie. – podkreśla Krystyna Fuławka, Przewodnicząca pszczyńskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.  

Współorganizatorem Koncertu, obok Urzędu Miejskiego w Pszczynie, był Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Autyzmu, który od lat aktywnie działa na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami.

Bardzo się cieszę, że mogłem zaangażować się osobiście w organizację tego Koncertu. W swoim programie wyborczym do Sejmu, oprócz działań związanych ze wspieraniem rozwoju naszego Regionu jako główny cel postawiłem sobie wspieranie osób niepełnosprawnych, z naciskiem na osoby o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Cieszę się, że frekwencja dopisała i tak wiele osób otwarło swe serca na potrzeby innych i stworzyło atmosferę wzajemnej życzliwości i wsparcia. Dziękuję orkiestrze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz wszystkim, którzy wsparli to wydarzenie, byli z nami, aby wesprzeć ten szlachetny cel. ­­ – mówi Poseł G. Gaża. 

Z Orkiestrą Reprezentacyjną Policji Województwa Śląskiego wystąpili: Mateusz Wróbel uczestnik Bitwy na Głosy, Kasia Raszka oraz Sabina Jeziorska. Poezję zaprezentowała Martyna Morawiec. W programie Koncertu znalazły się również występy Zespołu Integracyjno-Folklorystycznego „Folkowianie” – uczestników środowiskowych domów samopomocy w Grzawie i w Pszczynie Ośrodka Caritas „Matka Boża Różańcowa”, a także występ wychowanków Domu Kulejących Aniołów.

 – Cieszę się, że podczas Jarmarku Świątecznego w Pszczynie mogliśmy gościć znakomitych artystów z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, która wraz z solistami stworzyła fantastyczny, świąteczny klimat. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Koncertu Charytatywnego i uczestniczyli w tym wyjątkowym wydarzeniu – mówi Dariusz Skrobol, Burmistrz Pszczyny.  

W ramach imprezy rozstrzygnięty został Konkurs Plastyczny na „Szopkę Bożonarodzeniową”. Nagrody w konkursie – cztery podwójne wyjazdy do Brukseli na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego Grzegorza Tobiszowskiego, który objął wydarzenie Patronatem Honorowym wraz z Posłem Grzegorzem Gażą oraz Burmistrzem Dariuszem Skrobolem, otrzymali Natalia Stefka, Agnieszka Antecka, Jarosław Wrześniewski oraz Magdalena Magiera.

Ogromnie się cieszę się, że w ramach konkursu Plastycznego na Szopkę Bożonarodzeniową, który ogłosiliśmy wraz z Panem Posłem Grzegorzem Gażą, wpłynęło tak wiele znakomitych prac. Może którąś z nich wykorzystamy jako projekt przyszłorocznej kartki świątecznej. Będzie mi niezmiernie miło gościć w Parlamencie Europejskim zwycięzców tego konkursu. Wiem też, że jury nie miało łatwego zadania, ponieważ poziom tych prac był bardzo wysoki. Początkowo planowaliśmy przyznać nagrody w postaci trzech podwójnych zaproszeń na wyjazd studyjny. Jednak po konsultacji z jurorami zdecydowałem się przyznać jeszcze jedno dodatkowe podwójnie zaproszenie – powiedział Grzegorz Tobiszowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Co istotne – głównym celem Koncertu była także integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.

Wydarzenie poprowadziła Katarzyna Raszka, Członek Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego oraz mama wychowanka Domu Kulejących Aniołów w Piasku.  

Kategorie
Aktualności

Zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym

„SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

Grzegorz Gaża Poseł na Sejm RP oraz Grzegorz Tobiszowski Poseł do Parlamentu Europejskiego zapraszają do udziału w Konkursie Plastycznym „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

 • Termin nadsyłania prac: do 14.12.2022 r.
 • Rozstrzygnięcie Konkursu: 15.12.2022 r.
 • Rozdanie nagród: 17.12.2022 r.  podczas Pszczyńskiego Jarmarku Świątecznego
 • Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu pszczyńskiego, bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego w dwóch kategoriach wiekowych:
 • dzieci i młodzież 12 lat – 18 lat
 • dorośli
 1. Technika: rysunek, malarstwo.
 2. Format: A3 lub A4
 3. Prace należy opisać podając imię, nazwisko, adres i numer telefonu.
 4. W konkursie mogą brać udział prace indywidualne.
 5. Do konkursu można zgłosić tylko jedną pracę.
 6. Do pracy należy dołączyć zgodę na udział w konkursie.
 7. W konkursie zostaną przyznane nagrody w postaci: Wyjazdu do Parlamentu Europejskiego w Brukseli na zaproszenie Europosła Grzegorza Tobiszowskiego w każdej kategorii:
 8. dzieci i młodzież 12 lat – 18 lat – 1 zaproszenie wraz z opiekunem prawnym
 9. dorośli – 2 zaproszenia wraz z osobą towarzyszącą.     .

Regulamin Konkursu można znaleźć PONIŻEJ.

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

Organizator: Grzegorz Gaża Poseł na Sejm RP

                     Grzegorz Tobiszowski Poseł do Parlamentu Europejskiego

Termin nadsyłania prac: do 14.12.2022 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu: 15.12.2022 r.

Rozdanie nagród:  17.12.2022 r.  podczas Pszczyńskiego Jarmarku Świątecznego

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu pszczyńskiego, bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego w dwóch kategoriach wiekowych:
 2. dzieci i młodzież 12 lat – 18 lat
 3. dorośli
 1. Technika: rysunek, malarstwo.
 2. Format: A3 lub A4
 3. Prace należy opisać podając imię, nazwisko, adres i numer telefonu.
 4. W konkursie mogą brać udział prace indywidualne.
 5. Do konkursu można zgłosić tylko jedną pracę.
 6. Do pracy należy dołączyć zgodę na udział w konkursie.
 7. W konkursie zostaną przyznane nagrody w postaci: Wyjazdu do Parlamentu Europejskiego w Brukseli na zaproszenie Europosła Grzegorza Tobiszowskiego w każdej kategorii:
 8. dzieci i młodzież 12 lat – 18 lat – 1 zaproszenie wraz z opiekunem prawnym
 9. dorośli – 2 zaproszenia wraz z osobą towarzyszącą.   
 1. Po zakończeniu konkursu organizator ma prawo do prezentacji prac.
 2. Organizator zastrzega możliwość wykorzystania prac konkursowych w publikacjach promujących konkurs i jego działaniach.
 3. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikacje swojej pracy i wizerunku dla celów związanych z konkursem.
 4. Prace należy dostarczyć do dnia 14.12.2022 r. osobiście do Biura Poselskiego Posła Grzegorza Gaży w Pszczynie, ul. Piastowska 11, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z panią Katarzyną Raszką tel. 509 777 776 lub listownie, gdzie decyduje data wpływu pracy do biura.
 5. Uczestnik konkursu składa pracę wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
 6. Osoby składające prace na konkurs wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Deklaracja udziału w konkursie KONKURS PLASTYCZNY „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

Deklaruję udział /udział mojego dziecka w wymienionym powyżej konkursie organizowanym przez Grzegorza Gażę Posła na Sejm RP oraz Grzegorza Tobiszowskiego Posła do Parlamentu Europejskiego

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko/ imię i nazwisko dziecka)

Imię i nazwisko (opiekuna) …………………………………………..……………………………………………………….

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………..……………………………………….

Telefon……………………………..……………. E-mail …………………………………………………………

Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie mnie/mojego dziecka podczas konkursu.

Wyrażam zgodę na podawanie wyników moich/mojego dziecka z konkursu do publicznej informacji m.in. na naszej stronie internetowej.

………………………………………………………………………………

 (miejscowość, data) (podpis/podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Rozstrzygnięcie Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową

W dniu 15 grudnia został rozstrzygnięty Konkurs Plastyczny na Szopkę Bożonarodzeniową.

W kategorii do lat 18 nagrodę otrzymuje Natalia Stefka.

W kategorii dorośli nagroda została przyznana Jarosławowi Wrześniewskiemu, Agnieszce Anteckiej oraz dodatkową nagrodę otrzymuje Magdalena Magiera.

Nagrody zostaną wręczone podczas Koncertu Charytatywnego „Pokój z Aniołami” w dniu 17 grudnia 2022 r.  

Kategorie
Aktualności

Wsparcie dla osób z autyzmem

Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża pełniący funkcję Przewodniczącego  Parlamentarnego Zespołu ds. Autyzmu odwiedził Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu. Podczas spotkania z dyrekcją placówki rozmawiano na ważne tematy związane m.in.  z zatrudnieniem osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, po zakończeniu ich kształcenia.

– W swoim programie wyborczym do Sejmu, oprócz działań związanych ze wspieraniem rozwoju naszego regionu, jako główny cel postawiłem sobie wspieranie osób niepełnosprawnych z naciskiem na osoby o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Jestem zwolennikiem ochrony życia od poczęcia, aż do naturalnej śmierci, ale mocno też angażuję się w działania, których wynikiem jest poprawa godności życia ludzkiego.

Współpracuję też  ze Stowarzyszeniami prowadzącymi Ośrodki kształcące dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Placówka w Żywcu, którą miałem okazję poznać, jest jednostką organizacyjną Powiatu Żywieckiego.  Widać w tym miejscu ogromne starania samorządu, dyrekcji i pracowników Ośrodka, którzy dbają o to, aby zapewnić wychowankom jak najlepsze warunki, zarówno do kształcenia, jak i przygotowania do zawodu.

Jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania całej społeczności szkolnej  w budowanie ciepłej atmosfery w placówce, dzięki czemu każdy uczeń czuje się w tym miejscu jak w domu – mówi Poseł Grzegorz Gaża.

Ważnym tematem, który został poruszony podczas wizyty była kwestia zatrudnienia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, po zakończeniu ich kształcenia.

– Dla osób z niepełnosprawnością, praca zawodowa jest nie tylko źródłem dochodów, ale również formą terapii i rehabilitacji zawodowej. Dzięki pracy taka osoba staje się bardziej niezależna, jej poczucie własnej wartości wzrasta, a kontakty z innymi ludźmi stają się częstsze i lepsze. Dlatego ważne jest wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Służą temu zachęty skierowane do pracodawców  m.in.  poprzez refundację wynagrodzeń, dotacje dla pracodawców na utworzenie lub wyposażenie stanowiska pracy czy refundację składek na ubezpieczenie społeczne. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na chronionym rynku pracy wspierane jest poprzez dofinansowywanie tworzenia i późniejszej działalności Zakładów Aktywności Zawodowej oraz wspieranie działalności Zakładów Pracy Chronionej. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że potrzeby w tym zakresie są duże, a w miejscowościach oddalonych od dużych miast istnieje problem z dowozem osób z niepełnosprawnościami do zakładów pracy.  Dobrym rozwiązaniem jest także tworzenie spółdzielni socjalnych, w których takie osoby mogą znaleźć zatrudnienie.

Poseł Grzegorz Gaża jest Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Autyzmu,  w którym z Członkami Zespołu przygotowuje rozwiązania mające na celu wparcie dzieci, młodzieży oraz dorosłych z autyzmem, a także ich rodzin.

– Problemem, który jest mi  często zgłaszany to brak kompleksowego wsparcia dla osób z autyzmem. Takim moim pomysłem jest uruchomienie w woj. śląskim Poradni, w której takie osoby znajdą kompleksową opiekę. Od lekarza neurologa, psychiatry po pomoc prawną.   Uważam, że takie miejsce powinno znajdować się w każdym województwie. Praca naszego Zespołu polega m.in. na inicjowaniu działań przez Sejm, Senat, Rząd RP oraz samorząd terytorialny na rzecz znaczącej poprawy jakości życia osób z autyzmem, oraz ich rodzin, wspieraniu działań propagujących akceptację, tolerancję, jak również integrację społeczną tych osób. Zespół współpracuje z odpowiednimi grupami parlamentarnymi innych państw, Porozumieniem AUTYZM-POLSKA, Pełnomocnikiem Rządu d.s. Osób Niepełnosprawnych oraz wszystkimi organizacjami działającymi na rzecz osób z autyzmem – podkreśla Poseł G. Gaża.

Oprócz merytorycznych rozmów z dyrekcją oraz pracownikami żywieckiego Ośrodka Poseł Gaża spotkał się także z wychowankami placówki.

– Takie spotkania są dla mnie zawsze poruszające. Na twarzach wychowanków Szkoły widać było radość, zadowolenie, a to najlepszy dowód na to, że czują się w tym miejscu bezpiecznie. Serdeczność z jaką zostałem przez wszystkich przyjęty, najlepiej motywuje mnie do jak najlepszej pracy na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z różnymi niepełnosprawnościami. Wszystkim, którzy codziennie z oddaniem służą osobom, które potrzebuję naszego szczególnego wsparcia, bardzo dziękuję i życzę, aby nigdy nie zabrakło Wam sił i motywacji w wypełnianiu tego pięknego powołania – mówi Poseł G. Gaża.     

Kategorie
Aktualności

Poseł Gaża na czele Podkomisji zajmującej się jakością powietrza

Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża został Przewodniczącym nowo powołanej Podkomisji stałej  do spraw jakości powietrza.

– Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami jest problemem niezwykle ważnym ze względu na jakość życia i zdrowia ludzi. Zanieczyszczone powietrze ma również negatywny wpływ na kondycję ekosystemów. Zatem priorytetowymi celami działań Podkomisji będzie ocena: funkcjonowania systemu monitoringu powietrza, wykonywania przez podmioty publiczne przypisanych im zadań w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami oraz skuteczności ich działań w zakresie poprawy jakości powietrza – mówi Przewodniczący Podkomisji, Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża.

Ponadto Podkomisja będzie się zajmowała również rozpatrywaniem projektów nowelizacji ustaw dotyczących jakości powietrza.

Dodatkowo Podkomisja w ramach monitorowania jakości powietrza będzie współpracowała z władzami samorządowymi oraz ogólnokrajowymi organizacjami zajmującymi się ochroną jakości powietrza w celu wdrażania skutecznych metod ochrony powietrza i popularyzacji dobrych praktyk w tym obszarze.

W Podkomisji pracować będzie 11 posłów. Funkcjonuje ona w ramach Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Kategorie
Aktualności

Dotacje na ważne inwestycje z Polskiego Ładu edycja II

Źródło: https://www.pless.pl. Zapoznaj się z pełną treścią artykułu: https://www.pless.pl/wiadomosci/74000-nasze-gminy-z-dotacjami-na-drogi-i-kanalizacje-z-polskiego-ladu-goczalkowice-kobior-miedzna-pawlowice-pszczyna-suszec

W poniedziałek, 30 maja 2022 r. ogłoszono wyniki II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wszystkie gminy powiatu pszczyńskiego otrzymały dotacje na ważne prace. Wśród nich są głównie przebudowy dróg oraz inwestycje w oczyszczalnie ścieków. Ale przyznano też pieniądze na rozbudowę i termomodernizację szkoły oraz na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Z samorządowcami z regionu spotkał się Poseł Grzegorz Gaża, który wręczył włodarzom promesy na zadania, które otrzymały środki z programu.

Bardzo się cieszę z przyznanych dotacji, bo przed nami kilka ważnych inwestycji. Życzę wszystkim samorządowcom, żeby projekty, które na tę chwilę są rozpatrzone pozytywnie, zostały zrealizowane – podkreśla Poseł Grzegorz Gaża.

Kategorie
Aktualności

Uroczystości na Monte Cassino

Na zaproszenie Stowarzyszenia Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich we Włoszech Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża uczestniczył w uroczystości religijno-patriotycznej, związanej z obchodami 78. rocznicy bitwy o Monte Cassino oraz 130. rocznicy urodzin generała broni Władysława Andersa. Uroczystość odbyła się na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino.

Podczas uroczystości Poseł zapalił biało-czerwone znicze na cmentarzu wojennym w hołdzie Poległym żołnierzom II Korpusu Polskiego.

Poseł również  miał przyjemność spotkać się z córką gen. Władysława Andersa, Panią Ambasador RP Anną Marią Anders.

Kategorie
Aktualności

Rezolucja Energetyczna 2022 r. podpisana

Wojna na Ukrainie, bezpieczeństwo energetyczne, niezależność od rosyjskich surowców i rewizja polityki klimatycznej Unii Europejskiej to główne tematy 4. edycji Konferencji Silesia 2030, która odbyła się 22 kwietnia w Katowicach. Inicjatorem i gospodarzem konferencji był Poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Tobiszowski.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpień znamienitych gości:

Pawła Sałka – Doradcy Prezydenta RP

Beaty Szydło – Posła do Parlamentu Europejskiego, Premier w latach 2015-2017

Anny Moskwy – Minister Klimatu i Środowiska

Piotra Pyzika – Wiceministra Aktywów Państwowych

Dominika Kolorza – Przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Alexandry Gomeniuk – Dyrektor Europejsko-Ukraińskiej Agencji Energetycznej

Michała Tratkowskiego z Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej

Później odbyła się debata energetyczna z udziałem Tomasza Heryszka, prezesa Węglokoksu, Tomasz Rogali, prezesa PGG, Artura Wasila, prezesa LW Bogdanka, Artura Michałowskiego, wiceprezesa Tauronu Polska Energia, Filipa Grzegorczyka, wiceprezesa Grupy Azoty oraz Krzysztofa Kieresa, przewodniczącego Stowarzyszenia Polski Cement.

Punktem kulminacyjnym konferencji było podpisanie Rezolucji Energetycznej, która rozesłana zostanie do instytucji unijnych oraz rządów krajów członkowskich UE. Wśród jej sygnatariuszy są m.in. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, b. premier Beata Szydło, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele nauki górniczej, szefowie górniczych i energetycznych spółek oraz związkowcy.

Rezolucja energetyczna 2022

Agresja Rosji na Ukrainę całkowicie zmieniła uwarunkowania społeczne    i gospodarcze w Europie. Wszystkie wcześniej wyznaczone cele oraz drogi do ich osiągnięcia wymagają głębokiej rewizji. Unia Europejska stoi w obliczu zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej, tak militarnego jak i ekonomicznego, a zwłaszcza w kontekście surowców energetycznych.

Mając na uwadze konieczność transformacji energetycznej uważamy, że priorytetem musi być równowaga pomiędzy troską o klimat i środowisko naturalne, a bezpieczeństwem obywateli krajów Unii Europejskiej, także w kontekście bezpieczeństwa energetycznego.

Dlatego zwracamy się do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rządów wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej o rewizję polityki klimatycznej zwłaszcza w odniesieniu do poniższych wniosków.

 1. Należy uznać, że priorytetem Unii Europejskiej jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w rozumieniu pewności dostaw energii do odbiorców oraz jej stabilnej ceny.
 1. Ze szczególną uwagą, w poczuciu najwyższej odpowiedzialności za przyszłość Unii Europejskiej należy zredefiniować politykę klimatyczną wspólnoty, a także cele i zamierzenia określone w Europejskim Zielonym Ładzie oraz pakiecie Fit for 55, a w szczególności pozostawić suwerenność krajom członkowskim w wyborze metod osiągnięcia tych celów, uwzględniając różne systemy energetyczne poszczególnych państw członkowskich, oraz pamiętając, że w obliczu dynamicznie zmieniającego się otoczenia politycznego, gospodarczego i społecznego cele te mogą być na bieżąco rewidowane.
 1. Należy możliwie szybko uniezależnić się od rosyjskiego gazu i ropy przez dywersyfikację kierunków importu oraz zmiany technologiczne.
 1. Należy niezwłocznie rozpocząć procesy wspierające europejski przemysł wydobywczy. Rozwój rodzimego sektora wydobywczego jest ważny nie tylko z punktu widzenia wydobycia paliw kopalnych, ale również innych surowców, w tym surowców krytycznych, niezbędnych w technologiach wykorzystywanych w źródłach odnawialnych oraz elektromobilności.
 1. Należy uwzględnić w taksonomii węgiel jako paliwo przejściowe w transformacji energetycznej, co stworzy ramy finansowania inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w nowoczesne, niskoemisyjne technologie energetyczne oraz technologie wyłapywania i magazynowania dwutlenku węgla.
 1. Należy zawiesić lub głęboko zreformować system handlu prawami do emisji CO2 EU ETS oraz porzucić plany włączenia do niego innych sektorów takich jak transport, budownictwo oraz rolnictwo.
 1. Należy zrewidować procedowane projekty aktów prawnych, które będą wpływać na poszczególne sektory energetyki, jak na przykład procedowany projekt rozporządzenia ws. redukcji metanu w sektorze energetycznym. Redukcja emisji gazów cieplarnianych nie powinna odbywać się poprzez zamykanie zakładów pracy, które produkują surowce kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego.
 1. Transformacja energetyczna nie zostanie zrealizowana bez udziału odnawialnych źródeł energii, zatem konieczne jest przyspieszenie budowy tych źródeł w Polsce. W tym kontekście należy inwestować w technologie OZE takich jak wiatr i PV, które pozwolą na realizację celów transformacji w maksymalnie efektywny ekonomicznie sposób. Zmiany struktury wytwarzania energii elektrycznej w Polsce powinny odbywać się w sposób zrównoważony, a źródła powinny się uzupełniać wspólnie budując silny i stabilny system energetyczny.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Partnerami głównymi wydarzenia były spółki: LW Bogdanka oraz Tauron Polska Energia S.A.

Partnerami byli również: Węglokoks S.A, Stowarzyszenie Polski Cement oraz Polska Grupa Górnicza.

Kategorie
Aktualności

Upamiętnić ofiary

W obliczu tragedii, jaka spotkała Miasto Bucza, Poseł Grzegorz Gaża zwrócił się do Burmistrza Pszczyny o upamiętnienie ofiar masakry. W piśmie, które trafiło do Ratusza, Poseł zwraca uwagę na to, że ludobójstwo dokonane w Buczy bardzo zmienia postrzeganie wojny na Ukrainie.      

„24 lutego br. doszło do wydarzenia bezprecedensowego w historii współczesnego świata. Federacja Rosyjska dokonała zbrojnej agresji na Ukrainę, naruszając nietykalność terytorialną swojego sąsiada. Sam fakt wypowiedzenia wojny i rozpoczęcia działań wojennych był wielkim szokiem dla społeczności międzynarodowej. Niestety, jak pokazuje czas, był to zaledwie początek wielkiej tragedii Ukrainy. Dzisiaj świat z niedowierzaniem śledzi doniesienia mediów o mordach, gwałtach i bestialstwie żołnierzy rosyjskich wobec cywilów. Jednym z symboli  barbarzyńskich zachowań żołnierzy Putina stały się wydarzenia w Buczy, mieście partnerskim Pszczyny.

Ludobójstwo, jakie dokonuje się w miastach na Ukrainie, to więcej niż sygnał alarmowy dla Europy i całego świata.

       Chciałbym zwrócić się do Pana Burmistrza z wnioskiem, o podjęcie działań zmierzających do upamiętnia w przestrzeni publicznej tragedii mieszkańców Buczy, naszego miasta partnerskiego. Okazanie solidarności Buczy w tym trudnym czasie, jest przejawem człowieczeństwa i odwagi naszego miasta.

       Masakra w Buczy to rozdzierający krzyk o sprawiedliwość, o wolność, o prawo do życia.  O podstawowe i uniwersalne wartości, dlatego w mojej opinii pięknym gestem byłoby upamiętnienie w jakiejkolwiek formie krwi przelanej przez niewinnych ludzi” – podkreśla Poseł Grzegorz Gaża.

Według doniesień podczas masakry w Buczy wojska rosyjskie zabiły ponad 400 nieuzbrojonych ukraińskich cywilów.

Kategorie
Aktualności

Poseł odwiedził punkty recepcyjne

Poseł Grzegorz Gaża udał się na granicę polsko-ukraińską, aby zapoznać się z aktualną sytuacją na przejściach  granicznych oraz w punkach recepcyjnych.

Przejście graniczne, które odwiedził to Korczowa oraz Medyka. Natomiast miejsca pomocy  dla  Uchodźców to  Młyny koło Korczowej oraz Przemyśl.    

– Wszystkie służby, które pracują  na miejscu, angażują się całym sercem w to, co robią, z wielkim oddaniem niosą pomoc uciekającym przed wojną. Na samych przejściach granicznych wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane. Każdy z uchodźców jest od razu kierowany w konkretne miejsce noclegowe. Na wielkie uznanie zasługują również harcerze, których pomoc tam na miejscu jest nieoceniona. Taką pilną potrzebą jest zorganizowanie agregatów prądotwórczych, przedłużaczy, rozdzielaczy elektrycznych, ponieważ w momencie, kiedy uchodźcy otrzymają już tę podstawową pomoc, pojawia się potrzeba dostępu do informacji, związanej z losami najbliższych i kontaktem z nimi oraz informacji o organizacji pomocy w Polsce. Pobyt tam na miejscy był dla mnie ogromnym przeżyciem. Chciałbym też  podziękować kilku cukierniom: Brzęczek i Jasiek z Pszczyny oraz  Englert i u Jarka z Goczałkowic, dzięki którym  mogłem poczęstować świeżymi  drożdżówkami przebywających w punktach recepcyjnych – mówi Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża.    

Ponadto wspólnie z Posłami z Prezydium Parlamentarnego Zespołu do spraw Energetyki: Grzegorzem Matusiakiem, Markiem Wesołym, Robertem Warwasem, Andrzejem Gawronem, Krzysztofem Kozikiem  oraz Europosłem Grzegorzem Tobiszowskim Poseł Grzegorz Gaża prowadzi akcję zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy, dla uciekających z pogrążonej wojną Ukrainy.

– Niezwykle budujące jest to, z jakim zaangażowaniem Polacy ruszyli na pomoc pogrążonej w wojnie Ukrainie.  Bardzo cenne są wszystkie oddolne inicjatywy, mające na celu wsparcie naszych sąsiadów, uciekających przed wojną, których pojawiło się wiele w ostatnich dniach. Jestem w stałym kontakcie z Wojewodą Śląskim, koordynującym działania rządowe na naszym terenie oraz z samorządami, które również bardzo aktywnie włączyły się w pomoc. To piękny przykład solidarności z Ukrainą. Każda pomoc jest na wagę złota.

Dziękuję wszystkim, którzy w tej trudnej sytuacji otworzyli swoje serca. Każdy gest się liczy – dodaje Poseł G. Gaża.

Akcja pomocy prowadzona jest w Biurze Poselskim w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 11 od 8.00 -14.00 oraz w innych godzinach po kontakcie telefonicznym. Telefony kontaktowe: 509 777 774, 509 777 776.

Chęć pomocy można zgłosić również  poprzez stronę www.pomagamukrainie.gov.pl.

Pod tym adresem rząd uruchomił specjalną stronę, której celem jest koordynacja pomocy humanitarnej. Za jej pośrednictwem mogą zgłaszać się i obywatele Ukrainy potrzebujący pomocy, i osoby chcące jej udzielić.

Pomoc humanitarną koordynuje: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami.

Kategorie
Aktualności

Powstała Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa

W Katowicach w ramach krajowej strategii wodorowej powołano Śląsko-Małopolską Dolinę Wodorową. Patronat nad wydarzeniem objął Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii. Dolina ma być ponad regionalnym miejscem wdrażania przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodorowej.

Cieszę się z powstania Doliny Wodorowej Śląsko-Małopolskiej . Jestem przekonany, że przyniesie ona duże korzyści dla gospodarki tych dwóch regionów, jak i rozwoju innowacyjności całego kraju Powołanie Doliny stanowi realizację Polskiej Strategii Wodorowej. Według niej ma powstać jeszcze pięć tego typu dolin wodorowych w kraju. To właśnie w nich będą rozwijane technologie oparte na tym paliwie . Mamy szansę w tym ważnym obszarze stać się liderem na skalę światową – podkreśla Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża.