Kategorie
Aktualności

Koncert Charytatywny „Pokój z Aniołami”

W sobotę 17 grudnia 2022 roku o godz. 16.00 na pszczyńskim Rynku odbył się Koncert Charytatywny „Pokój z Aniołami”. Współorganizatorem wydarzenia był Poseł na Sejm RP Grzegorza Gaża. Koncert uświetnił występ znakomitej Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod dyrekcją asp. Daniela Grodzińskiego, która wraz z solistami zaprezentowała najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Podczas Koncertu została przeprowadzona zbiórka na rzecz Domu Kulejących Aniołów w Piasku.

Obecnie nasze Stowarzyszenie otacza wielospecjalistyczną pomocą ponad 100 osób z różnymi niepełnosprawnościami. Mamy podopiecznych w wieku od 3 do 60 lat, dla których prowadzimy dwie placówki pobytu dziennego. Obie mieszczą się w wybudowanym w 2018 roku obiekcie – Domu Kulejących Aniołów w Piasku. Inwestycja została zrealizowana dzięki determinacji rodziców, z pozyskanych przez nich środków finansowych, bez udziału funduszy publicznych. Upływ czasu pokazał, że nowy obiekt nie jest w stanie sprostać obecnym potrzebom osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Co bardzo ważne – do przyjęcia w obu placówkach jest bardzo wielu chętnych, lista wciąż rośnie. – podkreśla Krystyna Fuławka, Przewodnicząca pszczyńskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.  

Współorganizatorem Koncertu, obok Urzędu Miejskiego w Pszczynie, był Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Autyzmu, który od lat aktywnie działa na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami.

Bardzo się cieszę, że mogłem zaangażować się osobiście w organizację tego Koncertu. W swoim programie wyborczym do Sejmu, oprócz działań związanych ze wspieraniem rozwoju naszego Regionu jako główny cel postawiłem sobie wspieranie osób niepełnosprawnych, z naciskiem na osoby o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Cieszę się, że frekwencja dopisała i tak wiele osób otwarło swe serca na potrzeby innych i stworzyło atmosferę wzajemnej życzliwości i wsparcia. Dziękuję orkiestrze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz wszystkim, którzy wsparli to wydarzenie, byli z nami, aby wesprzeć ten szlachetny cel. ­­ – mówi Poseł G. Gaża. 

Z Orkiestrą Reprezentacyjną Policji Województwa Śląskiego wystąpili: Mateusz Wróbel uczestnik Bitwy na Głosy, Kasia Raszka oraz Sabina Jeziorska. Poezję zaprezentowała Martyna Morawiec. W programie Koncertu znalazły się również występy Zespołu Integracyjno-Folklorystycznego „Folkowianie” – uczestników środowiskowych domów samopomocy w Grzawie i w Pszczynie Ośrodka Caritas „Matka Boża Różańcowa”, a także występ wychowanków Domu Kulejących Aniołów.

 – Cieszę się, że podczas Jarmarku Świątecznego w Pszczynie mogliśmy gościć znakomitych artystów z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, która wraz z solistami stworzyła fantastyczny, świąteczny klimat. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Koncertu Charytatywnego i uczestniczyli w tym wyjątkowym wydarzeniu – mówi Dariusz Skrobol, Burmistrz Pszczyny.  

W ramach imprezy rozstrzygnięty został Konkurs Plastyczny na „Szopkę Bożonarodzeniową”. Nagrody w konkursie – cztery podwójne wyjazdy do Brukseli na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego Grzegorza Tobiszowskiego, który objął wydarzenie Patronatem Honorowym wraz z Posłem Grzegorzem Gażą oraz Burmistrzem Dariuszem Skrobolem, otrzymali Natalia Stefka, Agnieszka Antecka, Jarosław Wrześniewski oraz Magdalena Magiera.

Ogromnie się cieszę się, że w ramach konkursu Plastycznego na Szopkę Bożonarodzeniową, który ogłosiliśmy wraz z Panem Posłem Grzegorzem Gażą, wpłynęło tak wiele znakomitych prac. Może którąś z nich wykorzystamy jako projekt przyszłorocznej kartki świątecznej. Będzie mi niezmiernie miło gościć w Parlamencie Europejskim zwycięzców tego konkursu. Wiem też, że jury nie miało łatwego zadania, ponieważ poziom tych prac był bardzo wysoki. Początkowo planowaliśmy przyznać nagrody w postaci trzech podwójnych zaproszeń na wyjazd studyjny. Jednak po konsultacji z jurorami zdecydowałem się przyznać jeszcze jedno dodatkowe podwójnie zaproszenie – powiedział Grzegorz Tobiszowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Co istotne – głównym celem Koncertu była także integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.

Wydarzenie poprowadziła Katarzyna Raszka, Członek Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego oraz mama wychowanka Domu Kulejących Aniołów w Piasku.  

Kategorie
Aktualności

Wsparcie dla osób z autyzmem

Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża pełniący funkcję Przewodniczącego  Parlamentarnego Zespołu ds. Autyzmu odwiedził Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu. Podczas spotkania z dyrekcją placówki rozmawiano na ważne tematy związane m.in.  z zatrudnieniem osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, po zakończeniu ich kształcenia.

– W swoim programie wyborczym do Sejmu, oprócz działań związanych ze wspieraniem rozwoju naszego regionu, jako główny cel postawiłem sobie wspieranie osób niepełnosprawnych z naciskiem na osoby o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Jestem zwolennikiem ochrony życia od poczęcia, aż do naturalnej śmierci, ale mocno też angażuję się w działania, których wynikiem jest poprawa godności życia ludzkiego.

Współpracuję też  ze Stowarzyszeniami prowadzącymi Ośrodki kształcące dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Placówka w Żywcu, którą miałem okazję poznać, jest jednostką organizacyjną Powiatu Żywieckiego.  Widać w tym miejscu ogromne starania samorządu, dyrekcji i pracowników Ośrodka, którzy dbają o to, aby zapewnić wychowankom jak najlepsze warunki, zarówno do kształcenia, jak i przygotowania do zawodu.

Jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania całej społeczności szkolnej  w budowanie ciepłej atmosfery w placówce, dzięki czemu każdy uczeń czuje się w tym miejscu jak w domu – mówi Poseł Grzegorz Gaża.

Ważnym tematem, który został poruszony podczas wizyty była kwestia zatrudnienia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, po zakończeniu ich kształcenia.

– Dla osób z niepełnosprawnością, praca zawodowa jest nie tylko źródłem dochodów, ale również formą terapii i rehabilitacji zawodowej. Dzięki pracy taka osoba staje się bardziej niezależna, jej poczucie własnej wartości wzrasta, a kontakty z innymi ludźmi stają się częstsze i lepsze. Dlatego ważne jest wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Służą temu zachęty skierowane do pracodawców  m.in.  poprzez refundację wynagrodzeń, dotacje dla pracodawców na utworzenie lub wyposażenie stanowiska pracy czy refundację składek na ubezpieczenie społeczne. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na chronionym rynku pracy wspierane jest poprzez dofinansowywanie tworzenia i późniejszej działalności Zakładów Aktywności Zawodowej oraz wspieranie działalności Zakładów Pracy Chronionej. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że potrzeby w tym zakresie są duże, a w miejscowościach oddalonych od dużych miast istnieje problem z dowozem osób z niepełnosprawnościami do zakładów pracy.  Dobrym rozwiązaniem jest także tworzenie spółdzielni socjalnych, w których takie osoby mogą znaleźć zatrudnienie.

Poseł Grzegorz Gaża jest Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Autyzmu,  w którym z Członkami Zespołu przygotowuje rozwiązania mające na celu wparcie dzieci, młodzieży oraz dorosłych z autyzmem, a także ich rodzin.

– Problemem, który jest mi  często zgłaszany to brak kompleksowego wsparcia dla osób z autyzmem. Takim moim pomysłem jest uruchomienie w woj. śląskim Poradni, w której takie osoby znajdą kompleksową opiekę. Od lekarza neurologa, psychiatry po pomoc prawną.   Uważam, że takie miejsce powinno znajdować się w każdym województwie. Praca naszego Zespołu polega m.in. na inicjowaniu działań przez Sejm, Senat, Rząd RP oraz samorząd terytorialny na rzecz znaczącej poprawy jakości życia osób z autyzmem, oraz ich rodzin, wspieraniu działań propagujących akceptację, tolerancję, jak również integrację społeczną tych osób. Zespół współpracuje z odpowiednimi grupami parlamentarnymi innych państw, Porozumieniem AUTYZM-POLSKA, Pełnomocnikiem Rządu d.s. Osób Niepełnosprawnych oraz wszystkimi organizacjami działającymi na rzecz osób z autyzmem – podkreśla Poseł G. Gaża.

Oprócz merytorycznych rozmów z dyrekcją oraz pracownikami żywieckiego Ośrodka Poseł Gaża spotkał się także z wychowankami placówki.

– Takie spotkania są dla mnie zawsze poruszające. Na twarzach wychowanków Szkoły widać było radość, zadowolenie, a to najlepszy dowód na to, że czują się w tym miejscu bezpiecznie. Serdeczność z jaką zostałem przez wszystkich przyjęty, najlepiej motywuje mnie do jak najlepszej pracy na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z różnymi niepełnosprawnościami. Wszystkim, którzy codziennie z oddaniem służą osobom, które potrzebuję naszego szczególnego wsparcia, bardzo dziękuję i życzę, aby nigdy nie zabrakło Wam sił i motywacji w wypełnianiu tego pięknego powołania – mówi Poseł G. Gaża.     

Kategorie
Aktualności

Poseł Gaża na czele Podkomisji zajmującej się jakością powietrza

Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża został Przewodniczącym nowo powołanej Podkomisji stałej  do spraw jakości powietrza.

– Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami jest problemem niezwykle ważnym ze względu na jakość życia i zdrowia ludzi. Zanieczyszczone powietrze ma również negatywny wpływ na kondycję ekosystemów. Zatem priorytetowymi celami działań Podkomisji będzie ocena: funkcjonowania systemu monitoringu powietrza, wykonywania przez podmioty publiczne przypisanych im zadań w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami oraz skuteczności ich działań w zakresie poprawy jakości powietrza – mówi Przewodniczący Podkomisji, Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża.

Ponadto Podkomisja będzie się zajmowała również rozpatrywaniem projektów nowelizacji ustaw dotyczących jakości powietrza.

Dodatkowo Podkomisja w ramach monitorowania jakości powietrza będzie współpracowała z władzami samorządowymi oraz ogólnokrajowymi organizacjami zajmującymi się ochroną jakości powietrza w celu wdrażania skutecznych metod ochrony powietrza i popularyzacji dobrych praktyk w tym obszarze.

W Podkomisji pracować będzie 11 posłów. Funkcjonuje ona w ramach Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Kategorie
Aktualności

Dotacje na ważne inwestycje z Polskiego Ładu edycja II

Źródło: https://www.pless.pl. Zapoznaj się z pełną treścią artykułu: https://www.pless.pl/wiadomosci/74000-nasze-gminy-z-dotacjami-na-drogi-i-kanalizacje-z-polskiego-ladu-goczalkowice-kobior-miedzna-pawlowice-pszczyna-suszec

W poniedziałek, 30 maja 2022 r. ogłoszono wyniki II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wszystkie gminy powiatu pszczyńskiego otrzymały dotacje na ważne prace. Wśród nich są głównie przebudowy dróg oraz inwestycje w oczyszczalnie ścieków. Ale przyznano też pieniądze na rozbudowę i termomodernizację szkoły oraz na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Z samorządowcami z regionu spotkał się Poseł Grzegorz Gaża, który wręczył włodarzom promesy na zadania, które otrzymały środki z programu.

Bardzo się cieszę z przyznanych dotacji, bo przed nami kilka ważnych inwestycji. Życzę wszystkim samorządowcom, żeby projekty, które na tę chwilę są rozpatrzone pozytywnie, zostały zrealizowane – podkreśla Poseł Grzegorz Gaża.

Kategorie
Aktualności

Uroczystości na Monte Cassino

Na zaproszenie Stowarzyszenia Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich we Włoszech Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża uczestniczył w uroczystości religijno-patriotycznej, związanej z obchodami 78. rocznicy bitwy o Monte Cassino oraz 130. rocznicy urodzin generała broni Władysława Andersa. Uroczystość odbyła się na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino.

Podczas uroczystości Poseł zapalił biało-czerwone znicze na cmentarzu wojennym w hołdzie Poległym żołnierzom II Korpusu Polskiego.

Poseł również  miał przyjemność spotkać się z córką gen. Władysława Andersa, Panią Ambasador RP Anną Marią Anders.

Kategorie
Aktualności

Poseł odwiedził punkty recepcyjne

Poseł Grzegorz Gaża udał się na granicę polsko-ukraińską, aby zapoznać się z aktualną sytuacją na przejściach  granicznych oraz w punkach recepcyjnych.

Przejście graniczne, które odwiedził to Korczowa oraz Medyka. Natomiast miejsca pomocy  dla  Uchodźców to  Młyny koło Korczowej oraz Przemyśl.    

– Wszystkie służby, które pracują  na miejscu, angażują się całym sercem w to, co robią, z wielkim oddaniem niosą pomoc uciekającym przed wojną. Na samych przejściach granicznych wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane. Każdy z uchodźców jest od razu kierowany w konkretne miejsce noclegowe. Na wielkie uznanie zasługują również harcerze, których pomoc tam na miejscu jest nieoceniona. Taką pilną potrzebą jest zorganizowanie agregatów prądotwórczych, przedłużaczy, rozdzielaczy elektrycznych, ponieważ w momencie, kiedy uchodźcy otrzymają już tę podstawową pomoc, pojawia się potrzeba dostępu do informacji, związanej z losami najbliższych i kontaktem z nimi oraz informacji o organizacji pomocy w Polsce. Pobyt tam na miejscy był dla mnie ogromnym przeżyciem. Chciałbym też  podziękować kilku cukierniom: Brzęczek i Jasiek z Pszczyny oraz  Englert i u Jarka z Goczałkowic, dzięki którym  mogłem poczęstować świeżymi  drożdżówkami przebywających w punktach recepcyjnych – mówi Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża.    

Ponadto wspólnie z Posłami z Prezydium Parlamentarnego Zespołu do spraw Energetyki: Grzegorzem Matusiakiem, Markiem Wesołym, Robertem Warwasem, Andrzejem Gawronem, Krzysztofem Kozikiem  oraz Europosłem Grzegorzem Tobiszowskim Poseł Grzegorz Gaża prowadzi akcję zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy, dla uciekających z pogrążonej wojną Ukrainy.

– Niezwykle budujące jest to, z jakim zaangażowaniem Polacy ruszyli na pomoc pogrążonej w wojnie Ukrainie.  Bardzo cenne są wszystkie oddolne inicjatywy, mające na celu wsparcie naszych sąsiadów, uciekających przed wojną, których pojawiło się wiele w ostatnich dniach. Jestem w stałym kontakcie z Wojewodą Śląskim, koordynującym działania rządowe na naszym terenie oraz z samorządami, które również bardzo aktywnie włączyły się w pomoc. To piękny przykład solidarności z Ukrainą. Każda pomoc jest na wagę złota.

Dziękuję wszystkim, którzy w tej trudnej sytuacji otworzyli swoje serca. Każdy gest się liczy – dodaje Poseł G. Gaża.

Akcja pomocy prowadzona jest w Biurze Poselskim w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 11 od 8.00 -14.00 oraz w innych godzinach po kontakcie telefonicznym. Telefony kontaktowe: 509 777 774, 509 777 776.

Chęć pomocy można zgłosić również  poprzez stronę www.pomagamukrainie.gov.pl.

Pod tym adresem rząd uruchomił specjalną stronę, której celem jest koordynacja pomocy humanitarnej. Za jej pośrednictwem mogą zgłaszać się i obywatele Ukrainy potrzebujący pomocy, i osoby chcące jej udzielić.

Pomoc humanitarną koordynuje: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami.

Kategorie
Aktualności

Powstała Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa

W Katowicach w ramach krajowej strategii wodorowej powołano Śląsko-Małopolską Dolinę Wodorową. Patronat nad wydarzeniem objął Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii. Dolina ma być ponad regionalnym miejscem wdrażania przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodorowej.

Cieszę się z powstania Doliny Wodorowej Śląsko-Małopolskiej . Jestem przekonany, że przyniesie ona duże korzyści dla gospodarki tych dwóch regionów, jak i rozwoju innowacyjności całego kraju Powołanie Doliny stanowi realizację Polskiej Strategii Wodorowej. Według niej ma powstać jeszcze pięć tego typu dolin wodorowych w kraju. To właśnie w nich będą rozwijane technologie oparte na tym paliwie . Mamy szansę w tym ważnym obszarze stać się liderem na skalę światową – podkreśla Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża.

Kategorie
Aktualności

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam najserdeczniejsze życzenia obfitości łask Bożej Dzieciny.

Niechaj w tym wyjątkowym czasie towarzyszy Nam życzliwość, a przy wigilijnym stole w gronie najbliższych zagości pokój i refleksja
nad tym co dobre.

W Nowym 2022 Roku życzę niegasnącej nadziei oraz sił do podejmowania nowych wyzwań, spełnienia planów, optymizmu oraz wszelkiej pomyślności.

Kategorie
Aktualności

Kartki dla Żołnierzy

Na zaproszenie Posła na Sejm RP Grzegorza Gaży Szkoły Podstawowe z terenu powiatu pszczyńskiego włączyły się do akcji przygotowania kartek świątecznych dla Żołnierzy strzegących wschodniej granicy Polski. Świąteczne pierniczki natomiast  dla mundurowych przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jankowicach.

Z całego serca dziękują dyrekcji, nauczycielom oraz  uczniom Szkół Podstawowych, którzy odpowiedzieli na mój apel i przygotowali piękne kartki świąteczne dla dzisiejszych bohaterów, dzięki którym możemy czuć się bezpiecznie w naszej Ojczyźnie. To piękny wyraz patriotyzmu.   Ci Żołnierze oraz inne służby mundurowe nie śpią i oddanie bronią naszej wschodniej granicy po to, abyśmy  mogli spać spokojnie – mówi Grzegorz Gaża, Poseł na Sejm RP.

Do akcji włączyły się następujące Szkoły Podstawowe: Nr 1 oraz Nr 2 w Woli, w Goczałkowicach-Zdroju, w Wiśle Wielkiej, w Miedźnej, w Studzienicach, w Porębie i w Jankowicach.

Jest nam bardzo miło, że zostaliśmy zaangażowani w tak szczytną akcję, w tak szczytnym celu pomocy naszym żołnierzom, którzy chronią naszej wschodniej granicy. Dzięki inicjatywie Pana Posła Grzegorza Gaży możemy przekazać życzenia świąteczne w postaci kartek wykonanych przez naszych uczniów. Dziękuję bardzo za współpracę i docenienie pracy naszej młodzieży. Dla naszych dzieci jest to lekcja, która uczy Polskości przez duże „P” – mówi Sebastian Pyjas, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli.      

Oprócz kartek do Żołnierzy trafią też pyszne ciasteczka upieczone przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jankowicach.

Chciałyśmy docenić naszych żołnierzy, którzy bronią naszej granicy. Jest to bardzo smutne, bo gdy my sobie spokojnie śpimy,  mundurowi tam tak dzielnie służą. W ramach podziękowania upiekłyśmy różne ciasteczka. Do tych słodkości dołączyłyśmy także opłatki. Życzymy naszym żołnierzom zdrowia, Błogosławieństwa Bożego oraz żeby jak najszybciej wrócili do swoich rodzin – mówi Hildegarda Wojtala, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Jankowicach.

Podczas spotkania w Biurze Poselskim kartki oraz świąteczne wypieki trafiły do Przedstawicieli Wojska.

Bardzo dziękuję Panu Posłowi za tę cenną inicjatywę. Dziękujemy, że w ten sposób lokalna społeczność docenia naszą pracę jako żołnierzy i jest to też podkreślenie że to, co robimy ma sens,  jest warte kontynuacji i jeszcze intensywniejszej pracy –  mówi ppłk Jacek Zawada, Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach.

Podpułkownikowi towarzyszyli: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach ppłk Piotr Janosz oraz Szef Wydziału Rekrutacji WKU mjr Robert Ołtuszyk.

Szkoły, a także Panie z KGW,  które wzięły udział w akcji, otrzymały upominki od Posła oraz od Przedstawicieli Wojska.  

Kategorie
Aktualności

Poseł zaprosił młodzież do Sejmu

W dniu 5 listopada br. Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża zaprosił do Sejmu młodzież ze Szkoły Podstawowej w Piasku oraz Wiśle Wielkiej. Młodzi ludzie mieli okazję zwiedzić Parlament i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o funkcjonowaniu władzy ustawodawczej w naszym kraju.

Bardzo serdecznie dziękuję młodzieży oraz opiekunom za przyjęcie mojego zaproszenia. Mam nadzieję, że ta wizyta pozwoliła Wam poszerzyć wiedzę na temat pracy parlamentarzystów. Zobaczenie na żywo gmachu Sejmu niewątpliwie jest przeżyciem – podkreśla G. Gaża.