Kategorie
Aktualności

Dotacje na ważne inwestycje z Polskiego Ładu edycja II

Źródło: https://www.pless.pl. Zapoznaj się z pełną treścią artykułu: https://www.pless.pl/wiadomosci/74000-nasze-gminy-z-dotacjami-na-drogi-i-kanalizacje-z-polskiego-ladu-goczalkowice-kobior-miedzna-pawlowice-pszczyna-suszec

W poniedziałek, 30 maja 2022 r. ogłoszono wyniki II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wszystkie gminy powiatu pszczyńskiego otrzymały dotacje na ważne prace. Wśród nich są głównie przebudowy dróg oraz inwestycje w oczyszczalnie ścieków. Ale przyznano też pieniądze na rozbudowę i termomodernizację szkoły oraz na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Z samorządowcami z regionu spotkał się Poseł Grzegorz Gaża, który wręczył włodarzom promesy na zadania, które otrzymały środki z programu.

Bardzo się cieszę z przyznanych dotacji, bo przed nami kilka ważnych inwestycji. Życzę wszystkim samorządowcom, żeby projekty, które na tę chwilę są rozpatrzone pozytywnie, zostały zrealizowane – podkreśla Poseł Grzegorz Gaża.

Kategorie
Aktualności

Uroczystości na Monte Cassino

Na zaproszenie Stowarzyszenia Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich we Włoszech Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża uczestniczył w uroczystości religijno-patriotycznej, związanej z obchodami 78. rocznicy bitwy o Monte Cassino oraz 130. rocznicy urodzin generała broni Władysława Andersa. Uroczystość odbyła się na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino.

Podczas uroczystości Poseł zapalił biało-czerwone znicze na cmentarzu wojennym w hołdzie Poległym żołnierzom II Korpusu Polskiego.

Poseł również  miał przyjemność spotkać się z córką gen. Władysława Andersa, Panią Ambasador RP Anną Marią Anders.

Kategorie
Aktualności

Rezolucja Energetyczna 2022 r. podpisana

Wojna na Ukrainie, bezpieczeństwo energetyczne, niezależność od rosyjskich surowców i rewizja polityki klimatycznej Unii Europejskiej to główne tematy 4. edycji Konferencji Silesia 2030, która odbyła się 22 kwietnia w Katowicach. Inicjatorem i gospodarzem konferencji był Poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Tobiszowski.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpień znamienitych gości:

Pawła Sałka – Doradcy Prezydenta RP

Beaty Szydło – Posła do Parlamentu Europejskiego, Premier w latach 2015-2017

Anny Moskwy – Minister Klimatu i Środowiska

Piotra Pyzika – Wiceministra Aktywów Państwowych

Dominika Kolorza – Przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Alexandry Gomeniuk – Dyrektor Europejsko-Ukraińskiej Agencji Energetycznej

Michała Tratkowskiego z Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej

Później odbyła się debata energetyczna z udziałem Tomasza Heryszka, prezesa Węglokoksu, Tomasz Rogali, prezesa PGG, Artura Wasila, prezesa LW Bogdanka, Artura Michałowskiego, wiceprezesa Tauronu Polska Energia, Filipa Grzegorczyka, wiceprezesa Grupy Azoty oraz Krzysztofa Kieresa, przewodniczącego Stowarzyszenia Polski Cement.

Punktem kulminacyjnym konferencji było podpisanie Rezolucji Energetycznej, która rozesłana zostanie do instytucji unijnych oraz rządów krajów członkowskich UE. Wśród jej sygnatariuszy są m.in. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, b. premier Beata Szydło, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele nauki górniczej, szefowie górniczych i energetycznych spółek oraz związkowcy.

Rezolucja energetyczna 2022

Agresja Rosji na Ukrainę całkowicie zmieniła uwarunkowania społeczne    i gospodarcze w Europie. Wszystkie wcześniej wyznaczone cele oraz drogi do ich osiągnięcia wymagają głębokiej rewizji. Unia Europejska stoi w obliczu zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej, tak militarnego jak i ekonomicznego, a zwłaszcza w kontekście surowców energetycznych.

Mając na uwadze konieczność transformacji energetycznej uważamy, że priorytetem musi być równowaga pomiędzy troską o klimat i środowisko naturalne, a bezpieczeństwem obywateli krajów Unii Europejskiej, także w kontekście bezpieczeństwa energetycznego.

Dlatego zwracamy się do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rządów wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej o rewizję polityki klimatycznej zwłaszcza w odniesieniu do poniższych wniosków.

  1. Należy uznać, że priorytetem Unii Europejskiej jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w rozumieniu pewności dostaw energii do odbiorców oraz jej stabilnej ceny.
  1. Ze szczególną uwagą, w poczuciu najwyższej odpowiedzialności za przyszłość Unii Europejskiej należy zredefiniować politykę klimatyczną wspólnoty, a także cele i zamierzenia określone w Europejskim Zielonym Ładzie oraz pakiecie Fit for 55, a w szczególności pozostawić suwerenność krajom członkowskim w wyborze metod osiągnięcia tych celów, uwzględniając różne systemy energetyczne poszczególnych państw członkowskich, oraz pamiętając, że w obliczu dynamicznie zmieniającego się otoczenia politycznego, gospodarczego i społecznego cele te mogą być na bieżąco rewidowane.
  1. Należy możliwie szybko uniezależnić się od rosyjskiego gazu i ropy przez dywersyfikację kierunków importu oraz zmiany technologiczne.
  1. Należy niezwłocznie rozpocząć procesy wspierające europejski przemysł wydobywczy. Rozwój rodzimego sektora wydobywczego jest ważny nie tylko z punktu widzenia wydobycia paliw kopalnych, ale również innych surowców, w tym surowców krytycznych, niezbędnych w technologiach wykorzystywanych w źródłach odnawialnych oraz elektromobilności.
  1. Należy uwzględnić w taksonomii węgiel jako paliwo przejściowe w transformacji energetycznej, co stworzy ramy finansowania inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w nowoczesne, niskoemisyjne technologie energetyczne oraz technologie wyłapywania i magazynowania dwutlenku węgla.
  1. Należy zawiesić lub głęboko zreformować system handlu prawami do emisji CO2 EU ETS oraz porzucić plany włączenia do niego innych sektorów takich jak transport, budownictwo oraz rolnictwo.
  1. Należy zrewidować procedowane projekty aktów prawnych, które będą wpływać na poszczególne sektory energetyki, jak na przykład procedowany projekt rozporządzenia ws. redukcji metanu w sektorze energetycznym. Redukcja emisji gazów cieplarnianych nie powinna odbywać się poprzez zamykanie zakładów pracy, które produkują surowce kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego.
  1. Transformacja energetyczna nie zostanie zrealizowana bez udziału odnawialnych źródeł energii, zatem konieczne jest przyspieszenie budowy tych źródeł w Polsce. W tym kontekście należy inwestować w technologie OZE takich jak wiatr i PV, które pozwolą na realizację celów transformacji w maksymalnie efektywny ekonomicznie sposób. Zmiany struktury wytwarzania energii elektrycznej w Polsce powinny odbywać się w sposób zrównoważony, a źródła powinny się uzupełniać wspólnie budując silny i stabilny system energetyczny.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Partnerami głównymi wydarzenia były spółki: LW Bogdanka oraz Tauron Polska Energia S.A.

Partnerami byli również: Węglokoks S.A, Stowarzyszenie Polski Cement oraz Polska Grupa Górnicza.

Kategorie
Aktualności

Upamiętnić ofiary

W obliczu tragedii, jaka spotkała Miasto Bucza, Poseł Grzegorz Gaża zwrócił się do Burmistrza Pszczyny o upamiętnienie ofiar masakry. W piśmie, które trafiło do Ratusza, Poseł zwraca uwagę na to, że ludobójstwo dokonane w Buczy bardzo zmienia postrzeganie wojny na Ukrainie.      

„24 lutego br. doszło do wydarzenia bezprecedensowego w historii współczesnego świata. Federacja Rosyjska dokonała zbrojnej agresji na Ukrainę, naruszając nietykalność terytorialną swojego sąsiada. Sam fakt wypowiedzenia wojny i rozpoczęcia działań wojennych był wielkim szokiem dla społeczności międzynarodowej. Niestety, jak pokazuje czas, był to zaledwie początek wielkiej tragedii Ukrainy. Dzisiaj świat z niedowierzaniem śledzi doniesienia mediów o mordach, gwałtach i bestialstwie żołnierzy rosyjskich wobec cywilów. Jednym z symboli  barbarzyńskich zachowań żołnierzy Putina stały się wydarzenia w Buczy, mieście partnerskim Pszczyny.

Ludobójstwo, jakie dokonuje się w miastach na Ukrainie, to więcej niż sygnał alarmowy dla Europy i całego świata.

       Chciałbym zwrócić się do Pana Burmistrza z wnioskiem, o podjęcie działań zmierzających do upamiętnia w przestrzeni publicznej tragedii mieszkańców Buczy, naszego miasta partnerskiego. Okazanie solidarności Buczy w tym trudnym czasie, jest przejawem człowieczeństwa i odwagi naszego miasta.

       Masakra w Buczy to rozdzierający krzyk o sprawiedliwość, o wolność, o prawo do życia.  O podstawowe i uniwersalne wartości, dlatego w mojej opinii pięknym gestem byłoby upamiętnienie w jakiejkolwiek formie krwi przelanej przez niewinnych ludzi” – podkreśla Poseł Grzegorz Gaża.

Według doniesień podczas masakry w Buczy wojska rosyjskie zabiły ponad 400 nieuzbrojonych ukraińskich cywilów.

Kategorie
Aktualności

Poseł odwiedził punkty recepcyjne

Poseł Grzegorz Gaża udał się na granicę polsko-ukraińską, aby zapoznać się z aktualną sytuacją na przejściach  granicznych oraz w punkach recepcyjnych.

Przejście graniczne, które odwiedził to Korczowa oraz Medyka. Natomiast miejsca pomocy  dla  Uchodźców to  Młyny koło Korczowej oraz Przemyśl.    

– Wszystkie służby, które pracują  na miejscu, angażują się całym sercem w to, co robią, z wielkim oddaniem niosą pomoc uciekającym przed wojną. Na samych przejściach granicznych wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane. Każdy z uchodźców jest od razu kierowany w konkretne miejsce noclegowe. Na wielkie uznanie zasługują również harcerze, których pomoc tam na miejscu jest nieoceniona. Taką pilną potrzebą jest zorganizowanie agregatów prądotwórczych, przedłużaczy, rozdzielaczy elektrycznych, ponieważ w momencie, kiedy uchodźcy otrzymają już tę podstawową pomoc, pojawia się potrzeba dostępu do informacji, związanej z losami najbliższych i kontaktem z nimi oraz informacji o organizacji pomocy w Polsce. Pobyt tam na miejscy był dla mnie ogromnym przeżyciem. Chciałbym też  podziękować kilku cukierniom: Brzęczek i Jasiek z Pszczyny oraz  Englert i u Jarka z Goczałkowic, dzięki którym  mogłem poczęstować świeżymi  drożdżówkami przebywających w punktach recepcyjnych – mówi Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża.    

Ponadto wspólnie z Posłami z Prezydium Parlamentarnego Zespołu do spraw Energetyki: Grzegorzem Matusiakiem, Markiem Wesołym, Robertem Warwasem, Andrzejem Gawronem, Krzysztofem Kozikiem  oraz Europosłem Grzegorzem Tobiszowskim Poseł Grzegorz Gaża prowadzi akcję zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy, dla uciekających z pogrążonej wojną Ukrainy.

– Niezwykle budujące jest to, z jakim zaangażowaniem Polacy ruszyli na pomoc pogrążonej w wojnie Ukrainie.  Bardzo cenne są wszystkie oddolne inicjatywy, mające na celu wsparcie naszych sąsiadów, uciekających przed wojną, których pojawiło się wiele w ostatnich dniach. Jestem w stałym kontakcie z Wojewodą Śląskim, koordynującym działania rządowe na naszym terenie oraz z samorządami, które również bardzo aktywnie włączyły się w pomoc. To piękny przykład solidarności z Ukrainą. Każda pomoc jest na wagę złota.

Dziękuję wszystkim, którzy w tej trudnej sytuacji otworzyli swoje serca. Każdy gest się liczy – dodaje Poseł G. Gaża.

Akcja pomocy prowadzona jest w Biurze Poselskim w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 11 od 8.00 -14.00 oraz w innych godzinach po kontakcie telefonicznym. Telefony kontaktowe: 509 777 774, 509 777 776.

Chęć pomocy można zgłosić również  poprzez stronę www.pomagamukrainie.gov.pl.

Pod tym adresem rząd uruchomił specjalną stronę, której celem jest koordynacja pomocy humanitarnej. Za jej pośrednictwem mogą zgłaszać się i obywatele Ukrainy potrzebujący pomocy, i osoby chcące jej udzielić.

Pomoc humanitarną koordynuje: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami.

Kategorie
Aktualności

Powstała Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa

W Katowicach w ramach krajowej strategii wodorowej powołano Śląsko-Małopolską Dolinę Wodorową. Patronat nad wydarzeniem objął Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii. Dolina ma być ponad regionalnym miejscem wdrażania przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodorowej.

Cieszę się z powstania Doliny Wodorowej Śląsko-Małopolskiej . Jestem przekonany, że przyniesie ona duże korzyści dla gospodarki tych dwóch regionów, jak i rozwoju innowacyjności całego kraju Powołanie Doliny stanowi realizację Polskiej Strategii Wodorowej. Według niej ma powstać jeszcze pięć tego typu dolin wodorowych w kraju. To właśnie w nich będą rozwijane technologie oparte na tym paliwie . Mamy szansę w tym ważnym obszarze stać się liderem na skalę światową – podkreśla Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża.

Kategorie
Aktualności

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam najserdeczniejsze życzenia obfitości łask Bożej Dzieciny.

Niechaj w tym wyjątkowym czasie towarzyszy Nam życzliwość, a przy wigilijnym stole w gronie najbliższych zagości pokój i refleksja
nad tym co dobre.

W Nowym 2022 Roku życzę niegasnącej nadziei oraz sił do podejmowania nowych wyzwań, spełnienia planów, optymizmu oraz wszelkiej pomyślności.

Kategorie
Aktualności

Kartki dla Żołnierzy

Na zaproszenie Posła na Sejm RP Grzegorza Gaży Szkoły Podstawowe z terenu powiatu pszczyńskiego włączyły się do akcji przygotowania kartek świątecznych dla Żołnierzy strzegących wschodniej granicy Polski. Świąteczne pierniczki natomiast  dla mundurowych przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jankowicach.

Z całego serca dziękują dyrekcji, nauczycielom oraz  uczniom Szkół Podstawowych, którzy odpowiedzieli na mój apel i przygotowali piękne kartki świąteczne dla dzisiejszych bohaterów, dzięki którym możemy czuć się bezpiecznie w naszej Ojczyźnie. To piękny wyraz patriotyzmu.   Ci Żołnierze oraz inne służby mundurowe nie śpią i oddanie bronią naszej wschodniej granicy po to, abyśmy  mogli spać spokojnie – mówi Grzegorz Gaża, Poseł na Sejm RP.

Do akcji włączyły się następujące Szkoły Podstawowe: Nr 1 oraz Nr 2 w Woli, w Goczałkowicach-Zdroju, w Wiśle Wielkiej, w Miedźnej, w Studzienicach, w Porębie i w Jankowicach.

Jest nam bardzo miło, że zostaliśmy zaangażowani w tak szczytną akcję, w tak szczytnym celu pomocy naszym żołnierzom, którzy chronią naszej wschodniej granicy. Dzięki inicjatywie Pana Posła Grzegorza Gaży możemy przekazać życzenia świąteczne w postaci kartek wykonanych przez naszych uczniów. Dziękuję bardzo za współpracę i docenienie pracy naszej młodzieży. Dla naszych dzieci jest to lekcja, która uczy Polskości przez duże „P” – mówi Sebastian Pyjas, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli.      

Oprócz kartek do Żołnierzy trafią też pyszne ciasteczka upieczone przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jankowicach.

Chciałyśmy docenić naszych żołnierzy, którzy bronią naszej granicy. Jest to bardzo smutne, bo gdy my sobie spokojnie śpimy,  mundurowi tam tak dzielnie służą. W ramach podziękowania upiekłyśmy różne ciasteczka. Do tych słodkości dołączyłyśmy także opłatki. Życzymy naszym żołnierzom zdrowia, Błogosławieństwa Bożego oraz żeby jak najszybciej wrócili do swoich rodzin – mówi Hildegarda Wojtala, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Jankowicach.

Podczas spotkania w Biurze Poselskim kartki oraz świąteczne wypieki trafiły do Przedstawicieli Wojska.

Bardzo dziękuję Panu Posłowi za tę cenną inicjatywę. Dziękujemy, że w ten sposób lokalna społeczność docenia naszą pracę jako żołnierzy i jest to też podkreślenie że to, co robimy ma sens,  jest warte kontynuacji i jeszcze intensywniejszej pracy –  mówi ppłk Jacek Zawada, Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach.

Podpułkownikowi towarzyszyli: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach ppłk Piotr Janosz oraz Szef Wydziału Rekrutacji WKU mjr Robert Ołtuszyk.

Szkoły, a także Panie z KGW,  które wzięły udział w akcji, otrzymały upominki od Posła oraz od Przedstawicieli Wojska.  

Kategorie
Aktualności

Poseł zaprosił młodzież do Sejmu

W dniu 5 listopada br. Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża zaprosił do Sejmu młodzież ze Szkoły Podstawowej w Piasku oraz Wiśle Wielkiej. Młodzi ludzie mieli okazję zwiedzić Parlament i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o funkcjonowaniu władzy ustawodawczej w naszym kraju.

Bardzo serdecznie dziękuję młodzieży oraz opiekunom za przyjęcie mojego zaproszenia. Mam nadzieję, że ta wizyta pozwoliła Wam poszerzyć wiedzę na temat pracy parlamentarzystów. Zobaczenie na żywo gmachu Sejmu niewątpliwie jest przeżyciem – podkreśla G. Gaża.

Kategorie
Aktualności

Środki z Programu Polski Ład płyną do samorządów

W poniedziałek, 25 października poznaliśmy szczegóły dotyczące przyznania środków z programu Polski Ład na inwestycje samorządowe. Wśród gmin, które otrzymały dofinansowanie, są gminy powiatu pszczyńskiego.

Powiat Pszczyński – modernizacja basenu przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Karola Miarki – 6 mln 660 tys. zł, Gmina Suszec – rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce – 5 mln 910 tys. zł. Gmina Pszczyna – budowa przedszkoli wraz z niezbędną infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu w sołectwach Czarków i Studzienice – 8 mln zł, Gmina Pszczyna – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w minie Pszczyna obejmująca modernizację oświetlenia w oparciu o technologię LED – 1 mln 440 tys. zł, Gmina Pawłowice – budowa wodnego placu zabaw w gminie Pawłowice – 2 mln 700 tys. zł, Gmina Miedźna modernizacja centrum kultury w Woli oraz przyległego terenu – 4 mln 500 tys. zł, Gmina Miedźna – budowa i przebudowa dróg, chodników oraz parkingów w gminie Miedźna – 1 mln 900 tys. zł, Gmina Kobiór – budowa przedszkola w Kobiórze – 10 mln 455 tys. zł, Gmina Goczałkowice – etap 3 budowy centrum przesiadkowego w gminie Goczałkowice-Zdrój przy PCK – – 3 mln 87 tys. 538 zł, Goczałkowice-Zdrój – budowa parkingu w rejonie Uzdrowiska – 1 mln 869 tys. 600 zł.

Polski Ład rozwiązuje wiele problemów samorządów. Skupmy się na tym, że najważniejszy jest dla nas obywatel. Dla rządu obywatel to jest ktoś, wokół kogo wszystko się toczy. Cały Polski Ład został stworzony, żeby żyło się lepiej Polakom – mówi Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża