Gminy powiatu pszczyńskiego z rządowym wsparciem

Kolejne środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały przyznane na realizację zadań, które będę służyć mieszkańcom powiatu pszczyńskiego.

­– W kolejnym konkursie, którego wyniki zostały dziś ogłoszone, 3,5 mln zł otrzyma Gmina Miedźna na rozbudowę Szkoły Podstawowej we Frytku oraz 850 000 tys. zł trafi do Gminy Kobiór, na przebudowę istniejącego budynku warsztatowego na Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze. To już kolejne tak znaczące wsparcie dla samorządów z naszego powiatu. Bardzo dziękuję Panu Premierowi oraz całemu rządowi, a także włodarzom naszych gmin za wszelkie działania, które służą społecznościom lokalnym. Zawsze staram się, w miarę możliwości je wspierać – mówi Grzegorz Gaża, Poseł na Sejm RP.     

RPIL jest ogromnym impulsem rozwojowym dla regionów we wszystkich zakątkach Polski. W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego ponad 13 mld złotych.

Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Jednym z celów wsparcia jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Pieniądze z RFIL trafiły do dużych miast, ale też niewielkich miejscowości – nierzadko do tych gmin, które były niedoinwestowane w poprzednich latach.

RFIL to wsparcie nie tylko dla samorządów, ale też firm, które realizują inwestycje oraz samych mieszkańców – użytkowników nowych dróg, parków czy osób korzystających z obiektów turystyczno-rekreacyjnych. Choć Fundusz to zastrzyk dla miejscowych inwestycji, efekty jego działania mogą być globalne. Lokalne inwestycje dają impuls do rozwoju całego kraju.