O mnie

Witamy na oficjalnej stronie Grzegorza Gaży – Posła na Sejm RP.

Grzegorz Gaża Poseł na Sejm RP

Grzegorz GAŻA Poseł Na Sejm RP

Przedsiębiorca, żona Jolanta, dzieci Patrycja i Krzysztof.

Wykształcenie Wyższe. Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem.

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego V i VI kadencji.

W Sejmie pracuje w Komisjach: Finansów Publicznych, do Spraw Unii Europejskiej oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Lubi wędrować z rodziną po Beskidach.

Interesuje się historią Wojska Polskiego.

Od lat aktywnie działa na rzecz ekologii.

Główne założenia pracy Posła Grzegorza Gaży na rzecz społeczności
lokalnej oraz w działalności poselskiej :

 • aktywna praca na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych,
 • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz niepełnosprawnych,
 • ścisła współpraca z samorządami lokalnymi, przedsiębiorcami oraz
  organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju naszego Regionu,
 • szeroko pojęte działania na rzecz ekologii poprzez działania poprawiające
  jakość powietrza,
 • promocja energii ze źródeł odnawialnych w oparciu o fotowoltaikę
  i geotermię,
 • działania na rzecz rozwoju elektromobilności,
 • organizowanie imprez charytatywnych,
 • wspieranie wydarzeń poprawiających bezpieczeństwo publiczne.

Jestem do Państwa dyspozycji!