Pokieruje Parlamentarnym Zespołem

Grzegorz Gaża Poseł na Sejm RP został wybrany Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Autyzmu.

Praca Zespołu polega m.in. na inicjowaniu działań przez Sejm, Senatu, Rządu RP oraz samorządu terytorialnego na rzecz znaczącej poprawy jakości życia osób z autyzmem oraz ich rodzin, wspieraniu działań propagujących akceptację, tolerancję, jak również integrację społeczną tych osób. Zespół współpracuje z odpowiednimi grupami parlamentarnymi innych państw, Porozumieniem AUTYZM-POLSKA, Pełnomocnikiem Rządu d.s. Osób Niepełnosprawnych oraz wszystkimi organizacjami działającymi na rzecz osób z autyzmem.

W swoim programie wyborczym do Sejmu, oprócz działań związanych ze wspieraniem rozwoju naszego regionu, jako główny cel postawiłem sobie wspieranie osób niepełnosprawnych z naciskiem na osoby o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Jestem zwolennikiem ochrony życia od poczęcia, aż do naturalnej śmierci, ale mocno angażuję się w działania, których wynikiem jest poprawa godności życia ludzkiego. Cieszę się, że mogłem ostatnio pomóc wychowankom Domu Kulejących Aniołów w Piasku w pozyskaniu sponsorów na zakup nowego busa, udało się też poprzeć ich proekologiczne działania, które zostały nagrodzone „Zielonym Czekiem” z WFOŚiGW w Katowicach. Wspólnie zorganizowaliśmy również piękny Koncert Charytatywny upamiętniający Powstańców Śląskich. Odkąd pamiętam, zawsze temat poprawy komfortu życia osób niepełnosprawnych był mi szczególnie bliski. Jestem przekonany, że praca w Parlamentarnym Zespole ds. Autyzmu przyniesie dla tej społeczności zmiany, których to środowisko od lat oczekuje. Planujemy wiele ciekawych akcji oraz działań, które mam nadzieję znacząco poprawią sytuację osób z autyzmem i ich rodzin. – podkreśla Grzegorz Gaża, Poseł na Sejm RP.