Kategorie
Aktualności

Wizyta Posła Grzegorza Gaży w Chybiu

Rozwój transportu kolejowego w regionie to temat, którym interesuje się wielu mieszkańców Chybia i powiatu. Dlatego też w ślad za pismem wójta gminy – Janusza Żydka, Poseł Grzegorz Gaża przybył do Chybia omówić sytuację transportu oraz jego rozwoju, jak również pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań w naszej gminie. Poseł G. Gaża wykazał swoje zaangażowanie i działania w sprawach oczekiwanego przez wszystkich rozwoju transportu kolejowego. Oprócz tego wójt Chybia zaprezentował główne, realizowane inwestycje w gminie. Zwrócił również uwagę na kolejne projekty inwestycyjne, które Janusz Żydek ma w planach i na które gmina Chybie złożyła już wnioski o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, m.in. na rewitalizację parku w Chybiu. Dużą część dyskusji zajęło omówienie barier, jakie dla rozwoju Chybia stanowi fakt objęcia terenu całej gminy obszarem Natura 2000 i dyrektywą siedliskową, które blokują rozwój większego przemysłu. Wójt wskazywał, że w tej sytuacji, dla gminy ważnym tematem jest szersze niż dotychczas udostępnienie zbiornika Goczałkowickiego dla mieszkańców i potencjalnych turystów.

W spotkaniu uczestniczyła również Pani Katarzyna Raszka Asystent Europosła Grzegorza Tobiszowskiego, która z racji wcześniej pełnionych obowiązków zawodowych doskonale zna problemy Śląska Cieszyńskiego