Uroczystości na Zapolance

W pierwszą rocznicę otwarcia i oddania w przestrzeń publiczną pomnika poświęconego porucznikowi Stanisławowi Kopikowi ps. „Zemsta” oraz żołnierzom i pomocnikom Oddziału Narodowych Sił Zbrojnych, którzy walczyli pod Jego dowództwem, Poseł Grzegorz Gaża wziął udział we Mszy św. oraz w uroczystościach upamiętniających Bohaterów Niezłomnych. Oddział ten był najskuteczniejszą jednostką polskiego podziemia antykomunistycznego na Żywiecczyźnie. Za umiłowanie… Czytaj dalej Uroczystości na Zapolance