Wizyta w Miedźnej

Dnia 22 lutego br. na zaproszenie Wójta Jana Słoninki gminę Miedźna odwiedzili: członek Rady Ministrów i wiceprezes Solidarnej Polski Michał Wójcik, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Beata Białowąs oraz Poseł Grzegorz Gaża.

W spotkaniu uczestniczyli również: Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kempny, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie brygadier Grzegorz Kołoczek.

W ramach wizyty goście odwiedzili Urząd Gminy, Szkołę Podstawową im. Stanisława Hadyny we Frydku i Ochotniczą Straż Pożarną w Woli. W czasie spotkania zostały poruszone sprawy związane z samorządem gminnym, wyzwaniami jakie przed nim stoją – zwłaszcza w pandemicznej sytuacji oraz możliwości współpracy pomiędzy rządem i samorządem.

Wójt szczegółowo omówił aktualną sytuację gminy i przedstawił plany rozwoju na kolejne lata. W wizytowanej szkole przedstawiono zaproszonym gościom plany rozbudowy placówki. Omówiono również jej rozwój i stojące przed szkolnictwem wyzwania edukacyjne.

Kolejny punkt wizyty to Ochotnicza Straż Pożarna w Woli. Ochotnicy strażacy przedstawili plany rozwoju jednostki, a także omówili aktualne problemy. Minister zapoznał się z warunkami lokalowymi OSP i sprzętem jaki posiada jednostka.