Wsparcie dla osób z autyzmem

Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża pełniący funkcję Przewodniczącego  Parlamentarnego Zespołu ds. Autyzmu odwiedził Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu. Podczas spotkania z dyrekcją placówki rozmawiano na ważne tematy związane m.in.  z zatrudnieniem osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, po zakończeniu ich kształcenia.

– W swoim programie wyborczym do Sejmu, oprócz działań związanych ze wspieraniem rozwoju naszego regionu, jako główny cel postawiłem sobie wspieranie osób niepełnosprawnych z naciskiem na osoby o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Jestem zwolennikiem ochrony życia od poczęcia, aż do naturalnej śmierci, ale mocno też angażuję się w działania, których wynikiem jest poprawa godności życia ludzkiego.

Współpracuję też  ze Stowarzyszeniami prowadzącymi Ośrodki kształcące dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Placówka w Żywcu, którą miałem okazję poznać, jest jednostką organizacyjną Powiatu Żywieckiego.  Widać w tym miejscu ogromne starania samorządu, dyrekcji i pracowników Ośrodka, którzy dbają o to, aby zapewnić wychowankom jak najlepsze warunki, zarówno do kształcenia, jak i przygotowania do zawodu.

Jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania całej społeczności szkolnej  w budowanie ciepłej atmosfery w placówce, dzięki czemu każdy uczeń czuje się w tym miejscu jak w domu – mówi Poseł Grzegorz Gaża.

Ważnym tematem, który został poruszony podczas wizyty była kwestia zatrudnienia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, po zakończeniu ich kształcenia.

– Dla osób z niepełnosprawnością, praca zawodowa jest nie tylko źródłem dochodów, ale również formą terapii i rehabilitacji zawodowej. Dzięki pracy taka osoba staje się bardziej niezależna, jej poczucie własnej wartości wzrasta, a kontakty z innymi ludźmi stają się częstsze i lepsze. Dlatego ważne jest wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Służą temu zachęty skierowane do pracodawców  m.in.  poprzez refundację wynagrodzeń, dotacje dla pracodawców na utworzenie lub wyposażenie stanowiska pracy czy refundację składek na ubezpieczenie społeczne. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na chronionym rynku pracy wspierane jest poprzez dofinansowywanie tworzenia i późniejszej działalności Zakładów Aktywności Zawodowej oraz wspieranie działalności Zakładów Pracy Chronionej. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że potrzeby w tym zakresie są duże, a w miejscowościach oddalonych od dużych miast istnieje problem z dowozem osób z niepełnosprawnościami do zakładów pracy.  Dobrym rozwiązaniem jest także tworzenie spółdzielni socjalnych, w których takie osoby mogą znaleźć zatrudnienie.

Poseł Grzegorz Gaża jest Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Autyzmu,  w którym z Członkami Zespołu przygotowuje rozwiązania mające na celu wparcie dzieci, młodzieży oraz dorosłych z autyzmem, a także ich rodzin.

– Problemem, który jest mi  często zgłaszany to brak kompleksowego wsparcia dla osób z autyzmem. Takim moim pomysłem jest uruchomienie w woj. śląskim Poradni, w której takie osoby znajdą kompleksową opiekę. Od lekarza neurologa, psychiatry po pomoc prawną.   Uważam, że takie miejsce powinno znajdować się w każdym województwie. Praca naszego Zespołu polega m.in. na inicjowaniu działań przez Sejm, Senat, Rząd RP oraz samorząd terytorialny na rzecz znaczącej poprawy jakości życia osób z autyzmem, oraz ich rodzin, wspieraniu działań propagujących akceptację, tolerancję, jak również integrację społeczną tych osób. Zespół współpracuje z odpowiednimi grupami parlamentarnymi innych państw, Porozumieniem AUTYZM-POLSKA, Pełnomocnikiem Rządu d.s. Osób Niepełnosprawnych oraz wszystkimi organizacjami działającymi na rzecz osób z autyzmem – podkreśla Poseł G. Gaża.

Oprócz merytorycznych rozmów z dyrekcją oraz pracownikami żywieckiego Ośrodka Poseł Gaża spotkał się także z wychowankami placówki.

– Takie spotkania są dla mnie zawsze poruszające. Na twarzach wychowanków Szkoły widać było radość, zadowolenie, a to najlepszy dowód na to, że czują się w tym miejscu bezpiecznie. Serdeczność z jaką zostałem przez wszystkich przyjęty, najlepiej motywuje mnie do jak najlepszej pracy na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z różnymi niepełnosprawnościami. Wszystkim, którzy codziennie z oddaniem służą osobom, które potrzebuję naszego szczególnego wsparcia, bardzo dziękuję i życzę, aby nigdy nie zabrakło Wam sił i motywacji w wypełnianiu tego pięknego powołania – mówi Poseł G. Gaża.