Zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym

„SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

Grzegorz Gaża Poseł na Sejm RP oraz Grzegorz Tobiszowski Poseł do Parlamentu Europejskiego zapraszają do udziału w Konkursie Plastycznym „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

 • Termin nadsyłania prac: do 14.12.2022 r.
 • Rozstrzygnięcie Konkursu: 15.12.2022 r.
 • Rozdanie nagród: 17.12.2022 r.  podczas Pszczyńskiego Jarmarku Świątecznego
 • Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu pszczyńskiego, bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego w dwóch kategoriach wiekowych:
 • dzieci i młodzież 12 lat – 18 lat
 • dorośli
 1. Technika: rysunek, malarstwo.
 2. Format: A3 lub A4
 3. Prace należy opisać podając imię, nazwisko, adres i numer telefonu.
 4. W konkursie mogą brać udział prace indywidualne.
 5. Do konkursu można zgłosić tylko jedną pracę.
 6. Do pracy należy dołączyć zgodę na udział w konkursie.
 7. W konkursie zostaną przyznane nagrody w postaci: Wyjazdu do Parlamentu Europejskiego w Brukseli na zaproszenie Europosła Grzegorza Tobiszowskiego w każdej kategorii:
 8. dzieci i młodzież 12 lat – 18 lat – 1 zaproszenie wraz z opiekunem prawnym
 9. dorośli – 2 zaproszenia wraz z osobą towarzyszącą.     .

Regulamin Konkursu można znaleźć PONIŻEJ.

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

Organizator: Grzegorz Gaża Poseł na Sejm RP

                     Grzegorz Tobiszowski Poseł do Parlamentu Europejskiego

Termin nadsyłania prac: do 14.12.2022 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu: 15.12.2022 r.

Rozdanie nagród:  17.12.2022 r.  podczas Pszczyńskiego Jarmarku Świątecznego

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu pszczyńskiego, bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego w dwóch kategoriach wiekowych:
 2. dzieci i młodzież 12 lat – 18 lat
 3. dorośli
 1. Technika: rysunek, malarstwo.
 2. Format: A3 lub A4
 3. Prace należy opisać podając imię, nazwisko, adres i numer telefonu.
 4. W konkursie mogą brać udział prace indywidualne.
 5. Do konkursu można zgłosić tylko jedną pracę.
 6. Do pracy należy dołączyć zgodę na udział w konkursie.
 7. W konkursie zostaną przyznane nagrody w postaci: Wyjazdu do Parlamentu Europejskiego w Brukseli na zaproszenie Europosła Grzegorza Tobiszowskiego w każdej kategorii:
 8. dzieci i młodzież 12 lat – 18 lat – 1 zaproszenie wraz z opiekunem prawnym
 9. dorośli – 2 zaproszenia wraz z osobą towarzyszącą.   
 1. Po zakończeniu konkursu organizator ma prawo do prezentacji prac.
 2. Organizator zastrzega możliwość wykorzystania prac konkursowych w publikacjach promujących konkurs i jego działaniach.
 3. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikacje swojej pracy i wizerunku dla celów związanych z konkursem.
 4. Prace należy dostarczyć do dnia 14.12.2022 r. osobiście do Biura Poselskiego Posła Grzegorza Gaży w Pszczynie, ul. Piastowska 11, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z panią Katarzyną Raszką tel. 509 777 776 lub listownie, gdzie decyduje data wpływu pracy do biura.
 5. Uczestnik konkursu składa pracę wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
 6. Osoby składające prace na konkurs wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Deklaracja udziału w konkursie KONKURS PLASTYCZNY „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

Deklaruję udział /udział mojego dziecka w wymienionym powyżej konkursie organizowanym przez Grzegorza Gażę Posła na Sejm RP oraz Grzegorza Tobiszowskiego Posła do Parlamentu Europejskiego

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko/ imię i nazwisko dziecka)

Imię i nazwisko (opiekuna) …………………………………………..……………………………………………………….

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………..……………………………………….

Telefon……………………………..……………. E-mail …………………………………………………………

Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie mnie/mojego dziecka podczas konkursu.

Wyrażam zgodę na podawanie wyników moich/mojego dziecka z konkursu do publicznej informacji m.in. na naszej stronie internetowej.

………………………………………………………………………………

 (miejscowość, data) (podpis/podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Rozstrzygnięcie Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową

W dniu 15 grudnia został rozstrzygnięty Konkurs Plastyczny na Szopkę Bożonarodzeniową.

W kategorii do lat 18 nagrodę otrzymuje Natalia Stefka.

W kategorii dorośli nagroda została przyznana Jarosławowi Wrześniewskiemu, Agnieszce Anteckiej oraz dodatkową nagrodę otrzymuje Magdalena Magiera.

Nagrody zostaną wręczone podczas Koncertu Charytatywnego „Pokój z Aniołami” w dniu 17 grudnia 2022 r.