Zielony Czek dla Kulejących Aniołów

Przyznawane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi, za działalność na rzecz ochrony środowiska, najważniejsze doroczne nagrody – Zielone czeki –  zostały rozdane.  W kategorii Programy i akcje  na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej Zielony czek o wartości 20 tys. zł otrzymało Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koła w Pszczynie z siedzibą w Piasku. 

Odkąd w styczniu 2018 roku rozpoczęliśmy działalność w nowo otwartym  obiekcie w pełni wyposażonym i przeznaczonym do prowadzenia zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych dla osób z wielodysfunkcyjną niepełnosprawnością intelektualną, otoczonym pięknym terenem rekreacyjnym wokół obiektu , prowadzimy liczne działania zmierzające do zdrowego stylu życia, z dbałością o otaczające nas środowisko naturalne. W trosce o zdrowie naszych niepełnosprawnych podopiecznych i ich funkcjonowanie w  otoczeniu prowadzimy zajęcia edukacyjne związane z ekologicznym postępowaniem  w życiu codziennym. W naszych działaniach włączamy się w liczne inicjatywy związane z poszanowaniem otaczającego nas środowiska. – mówi Krystyna Fuławka,

 Przewodnicząca PSONI Pszczyna.

 – W tegorocznej edycji wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w regulaminie, mamy nowe kategorie, nowe logo konkursu i statuetkę. Uznaliśmy, że nie tylko osoby fizyczne wyróżniają się w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Stąd „Zielone czeki” także dla gmin, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Na Kapitule konkursowej, której przewodniczyła Izabela Domogała, Członek Zarządu Województwa Śląskiego  duże wrażenie zrobiły również akcje proekologiczne odbywające się wokół Domu Kulejących Aniołów w Piasku. Spektakularną akcją zorganizowaną w ostatnim czasie na terenie całego powiatu pszczyńskiego, była zbiórka puszek i plastików, w którą włączyła się cała społeczność lokalna. Akcja trwała od marca do czerwca 2020 r. Mimo pandemii mieszkańcy powiatu, którzy zawsze wspierają podopiecznych Domu Kulejących Aniołów w Piasku i tym razem nie zawiedli. Dla celów zbiórki przy Ośrodku oraz w wielu miejscach na terenie powiatu pszczyńskiego wystawione zostały specjalne worki, do których mieszkańcy oddawali plastiki i puszki. Następnie trafiały one do magazynu Domu Kulejących Aniołów. Po zakończeniu akcji  wszystko trafiło do selektywnego punktu odbioru odpadów w Pszczynie.    W wyniku akcji zebrano rekordową liczbę plastików i puszek 230 000 sztuk. Z czego zebrano kwotę ponad 20 tys. zł.

– Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tej akcji, a przede wszystkim jej organizatorom. Dziękuję również Posłowi na Sejm RP Grzegorzowi Gaży oraz mamie naszego wychowanka Pani Kasi Raszka za rekomendację naszych działań oraz pomoc przy przygotowaniu wniosku do WFOŚiGW w Katowicach.

Honorowy patronat nad konkursem objął minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. W tegorocznej, 27-mej edycji Fundusz przyznał cztery czeki oraz pięć wyróżnień. Statuetki wręczono w trzech z pięciu kategorii – Ekologiczna osobowość roku, Inwestycja proekologiczna roku oraz Programy i akcje  na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej.

Pierwsze „Zielone czeki” z okazji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał w 1994 roku. Od tego czasu łączna wysokość przyznanych nagród wyniosła ponad 2,5 mln zł! Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się pasjonaci ochrony środowiska – naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy.