Życzenia Wielkanocne

W tym szczególnym czasie, gdy wspominamy tajemnicę Zbawienia, składamy najserdeczniejsze życzenia, aby Chrystus Zmartwychwstały obdarzył nas wszystkich potrzebnymi łaskami, tak abyśmy umieli odnaleźć w sobie wiarę, nadzieję i miłość.

Radość Wielkanocy niechaj wypełnia nasze serca, przysłaniając troski dnia codziennego oraz pozwala z ufnością patrzeć w przyszłość.

Grzegorz Gaża, Poseł na Sejm RP